BEE KIDS - NGUYỄN VĂN CỪ

12/8/20221 min read

Thời trang Trẻ em

Địa chỉ : Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm

Diện tích : <50 m2

Thời gian thi công : 15 ngày