BÌNH MINH - BIG C HẢI DƯƠNG

12/8/20221 min read

Shop điện thoại

Địa chỉ : Big C Hải Dương

Diện tích : <50 m2

Thời gian thi công : 10 ngày