VIEBA - HÀ THÀNH PLAZA

12/8/20221 min read

Thời trang gia đình

Địa chỉ : Hà Thành Plaza

Diện tích : < 100 m2

Thời gian thi công : 12 ngày