CANIFA - METRO HÀ ĐÔNG

12/8/20221 min read

Thời trang gia đình

Địa chỉ : Metro Hà Đông

Diện tích : < 100 m2

Thời gian thi công : 15 ngày