CANIFA KIDS - BÀ TRIỆU

12/8/20221 min read

Thời trang Trẻ em

Địa chỉ : 88 Bà Triệu

Diện tích : < 50 m2

Thời gian thi công : 12 ngày