CANIFA - 181 GIẢNG VÕ

12/8/20221 min read

Thời trang gia đình

Địa chỉ : 181 Giảng Võ

Diện tích : > 700 m2

Thời gian thi công : 25 ngày