JYSK - AEON MALL LONG BIÊN

12/8/20221 min read

Shop Nội thất và gia dụng

Địa chỉ : Aeon Mall Long Biên

Diện tích : > 400 m2

Thời gian thi công : 22 ngày