OJEAN - AEON MALL LONG BIÊN

12/8/20221 min read

Thời trang Nam

Địa chỉ : Aeon Mall Long Biên

Diện tích : < 100 m2

Thời gian thi công : 16 ngày