CANIFA - TÔ HIỆU HẢI PHÒNG

12/8/20221 min read

Thời trang gia đình

Địa chỉ : Tô Hiệu - Hải Phòng

Diện tích : > 50 m2

Thời gian thi công : 15 ngày